EPS (isopor)-emballasje

Hva kan leveres?
EPS er ekspandert Polystyren, også kjent som isopor. Alt av formstøpt transportbeskyttelse, støtabsorberende «kassefyll» brett og engangskasser (f.eks. fiskekasser). Emballasjen er ofte merket med symbol 06.

Krav
Må være tomt, rent og tørt.
Ikke blandet med EPS som ikke stammer fra emballasje.
Må være fritt for andre plastkvaliteter.
Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling
Oppsamling i sekker, container eller komprimator. Behandlingsutstyr hos kunde kan også være emballasjepresse.
Transporteres med skapbil, lift- eller krokbil.

Behandling
Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Presses i baller for lagring og videretransport til gjenvinner.

Gjenvinning
Benyttes til materialgjenvinning.
Vaskes, kvernes og smeltes om til regranulat, som benyttes som råvare til produksjon av nye isoporprodukter.
For eksempel isoporprofiler til emballasje, plantebrett, innhold i saccosekker og støtabsorberende «kassefyll».

Ytterligere informasjon
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.