Hageavfall

Hageavfall består av organisk avfall som busker, trær, kvister, planter, gress og andre typer grøntavfall fra hager, parker o.l. Hageavfall skal kun være organisk avfall.

  Hva kan leveres?
Busker
Gress
Kvister
Planter
Trær (med diameter opptil 10 cm)

  Skal ikke inneholde
Betong (deponiavfall)
Grus (deponiavfall)
Jord (deponiavfall)
Stein (deponiavfall)

Innsamling
Containere 10 - 35 m³ og storsekk, evt. egen transport.

Behandling
Hageavfall blir kvernet før det komposteres.

Gjenvinning
Hageavfall brukes som overdekkingsmasse eller går til kompostering.

Avvik
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelser ved feilsortering.

Ytterligere informasjon
Trestubber tas i mot på forespørsel.