Hageavfall

Hageavfall består av organisk avfall som busker, trær, kvister, planter, gress og andre typer grøntavfall fra hager, parker o.l. Hageavfall skal kun være organisk avfall.

  Hva kan leveres?
Busker, gress, kvister, planter og trær (med diameter opptil 10 cm)

  Skal ikke inneholde
Betong, grus, jord og stein (som skal leveres som masser til deponiavfall)

Innsamling
Containere 10 - 35 m³ og storsekk, evt. egen transport.

Behandling
Hageavfall blir kvernet før det komposteres.

Gjenvinning
Hageavfall brukes som overdekkingsmasse eller går til kompostering.

Avvik
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelser ved feilsortering.

Ytterligere informasjon
Trestubber tas i mot på forespørsel.