Hageavfall

Organisk avfall som greiner, kvister, løv, gress og tilsvarende avfall fra hager, parker og gravlunder.
Store trestammer blir regnet som trevirke.

Busker og trær kvernes opp og blir til kompoststrø og dekke i blomsterbed.

For at du som kunde skal kunne sortere og levere riktig har vi velegnet utstyr vi kan sette ut til din bedrift eller i ditt boligområde.