Batterier

 

Hva kan leveres?
Kvikksølvholdige batterier (NS 7082) finnes oftest som knappcellebatterier. Forekommer i klokker, kalkulatorer, dataspill, høreapparater og lignende. Kadmiumholdige batterier (NS 7084) er oppladbare batterier som finnes i datamaskiner, verktøy, mobiltelefoner o.l. Som oftest merket «rechargeable» eller «Ni/Cd». Småbatterier (7093) er alkaliske og brunstensbatterier. Disse finnes i alle typer og former, og blir brukt i alle typer apparater, leker, verktøy osv. De er ikke oppladbare. Litiumbatterier (7094) forekommer som oftest i nødraketter, bluss, datamaskiner og kameraer.

Krav
Skal sorteres etter gruppe og deklareres separat.
Ikke blandes i samme emballasje pga. videre behandling.
Ikke bilbatterier.
Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling
Oppsamling i plastboks eller fat med lokk. Oppsamlingsutstyr byttes og transporteres med skapbil.

Behandling
Kvalitetskontroll ved mottaksanlegg. Sorteres, omemballeres og lagres for samtransport til godkjent destruksjon.

Gjenvinning
Metall går til materialgjenvinning og er råstoff til nye metallprodukter. Resten av batteriet blir destruert.

Ytterligere informasjon
Omfattes av «Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)» ref. Kapittel 11 «Farlig avfall».
Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter.
Vanlige lommelyktbatterier produsert etter 1995 inneholder ingen miljøfarlige stoffer og kan sorteres som restavfall.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse som f.eks. feilsortering.

Særlige risikoforhold:
Kolli med Litiumbatterier skal være tydelig merket «Inneholder Litiumceller».