Keramikk og porselen

Hva kan leveres?
Alle materialer av keramikk og porselen som blomsterpotter, toaletter, servanter, kopper og tallerkener.

Krav
Må være fritt for deler av metall, plast og lignende.
Må ikke være innblandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling
Oppsamling i beholdere eller containere.
Transporteres med skapbil, lift- eller krokbil.

Behandling
Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg. Knuses, mellomlagres og transporteres til godkjent mottak.

Gjenvinning
Deponeres.

Ytterligere informasjon
Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.