Det grønne skiftet!

Retura Østfold AS ønsker sterkt å bidra til det grønne skiftet. Dette gjør vi ved å gjenvinne så mye som mulig av det avfallet som leveres hos oss. Vi bidrar da aktivt til gjenvinning og ombruk, på fagspråket kalt sirkulær økonomi.

Retura1

Ved å velge oss som din leverandør av avfallstjenester, er du som kunde trygg på at avfallet blir behandlet og omsatt på den til enhver tid mest optimale måten.

Retura2

Samtidig har du valgt en avfallsleverandør som følger lover og regler som vår bransje er pålagt å følge. Ved at vi er ISO-sertifisert innen standardene 9001 og 14001 bygger vi vår aktivitet på kvalitet og miljø.

Retura3