Om oss

Om oss

Retura Østfold AS ble etablert i 2005 som en del av franschisekonseptet Retura Norge AS, og er totalleverandør av miljøriktige, effektive og komplette avfallsløsninger. Selskapet er heleid av Indre Østfold Renovasjon IKS og har hovedkontor i Askim. Vår styrke er vår service og lokalkunnskap. Vi betjener kunder fra Oslo i vest til svenskegrensa i øst- velkommen som kunde!

I tillegg til solid faglig kompetanse og personlig service, vil du som kunde føle deg trygg med oss som samarbeidspartner. Retura Østfold AS er ISO-sertifisert i henhold til både kvalitet og miljø (ISO sertifikat Retura Østfold AS). Ved hjelp av vårt miljøregnskap har du som kunde til enhver tid full oversikt over dine avfallsstrømmer, hvor vi skreddersyr løsninger tilpasset deg og ditt behov.

Retura Østfold AS sin kvalitets- og miljøpolitikk:

Retura Østfold AS skal være foretrukket leverandør av avfallstjenester i Indre Østfold.
Retura Østfold AS skal sørge for en god avfallsløsning med hensyn til både kvalitet og miljø.
Denne politikken skal iverksettes og vedlikeholdes gjennom:
• En bevissthet blant ansatte som stimuleres av regelmessig opplæring og oppdatert informasjon vedrørende kvalitet og miljø.
• Oppfylle alle eksterne og interne krav i forhold til kvalitet og miljø.
• Kontinuerlig arbeid med å utvikle og forbedre virkningen av styringssystemet for kvalitet og miljø.
• Gode avtaler både oppstrøms og nedstrøms i selskapet.
• Gode datasystemer for statistikk og rapportering både internt og eksternt.
• Godt samsvar mellom avfallsplaner og reell sortering/gjenvinning hos den enkelte kunde.
• Løsninger som er relatert til kortest mulig kretsløp fra avfall til nytt produkt.
• Ha klare miljømålsettinger som vedlikeholdes jevnlig med tanke på endrede rammevilkår og forutsetninger.
• Vurdere kvalitet og miljø ved valg av samarbeidspartnere

Slagordet vårt forplikter – til å stole på!