Tjenester

For å sikre våre kunder gode avfallsløsninger tilbyr vi en rekke tjenester knyttet til planlegging, gjennomføring og dokumentasjon.

Rådgivning/miljøsaneringsbeskrivelse

Håndtering og behandling av avfall er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap. Vi legger store ressurser i å være oppdatert og hele tiden ha den nødvendige kompetansen.  Et grundig forarbeid sikrer løsninger som er miljøriktige, økonomiske samt praktiske. Vi er behjelpelige med kartlegging av avfallet og vet hvilke løsninger som lønner seg.

Miljørapportering

Vår webbaserte miljørapportering gjør det enkelt å hente ut dokumentasjon og statistikk – når og hvor det passer deg.

Vårt verktøy gir deg oversikt over både miljø og økonomi. Kontakt oss for brukernavn og passord.

Klikk her for å komme til miljørapport.