Andre tjenester

Kontroll og tømming av oljeutskiller

Retura Østfold AS sørger for tømming, rengjøring og kontroll av din oljeutskiller. Vi har underleverandører med biler som er ADR godkjente, dvs. godkjent for landtransport av farlig gods. Alt avfall leveres til godkjente mottak. Hvor ofte oljeutskilleren må tømmes, er avhengig av kapasitet og mengden olje som går i avløpet, men tømming og kontroll skal skje minst en gang i året. Intervaller for tømming er som regel definert i de lokale forskriftene i din kommune.

Som vår kunde, kan du være trygg på at alt blir tatt hånd om, og rapportert riktig til kommunen.

Vi tar oss av:

 • Tømming, rengjøring og kontroll av oljeutskiller
 • Deklarasjon av avfallet
 • Prøvetaking
 • Rapportering og dokumentasjon til kommune eller Statsforvalter.

Vi tilbyr slam- og spyletjenester innen følgende områder:

 • Septik
 • Renseanlegg
 • Sandfang (alle størrelser og fasonger)
 • Alle typer flytende/godt fuktige masser
 • Lensing av kjellere
 • Oljesøl og annen forurensning
 • Slam og fettavskillere
 • Oppspyling av tette rør
 • Vasking av tanker

Kontakt oss på e-post eller telefon: 69 88 79 59.