Utstyr

Retura Østfold AS tilbyr beholdere, storsekker, containere og mange andre typer utstyr i ulike størrelser.
Riktig valg av utstyr kan være avgjørende for dine kostnader.
Vi hjelper deg med å finne det beste utstyret for at dere skal få en så kostnadseffektiv løsning som mulig.

Miljøcontainer    ReturaСontainer 10 m3