Fat

Størrelse:  209 liter

Bruksområde: flytende organisk avfall (frityrolje m.m.), oljefilter