Fat

Størrelse:  209 liter
Bruksområde: flytende organisk avfall (frityrolje m.m.), oljefilter
Ytre mål: Høyde: 86 cm. Diameter: 60 cm