Rapportering

Retura Østfold AS har investert i nytt og bedre rapporteringsverktøy for miljøregnskap!

Myndighetene stiller stadig strengere krav til gjenvinning og rapportering av avfall som oppstår hos deg som næringsdrivende.

Det nye rapporteringssystemet gir deg som kunde en unik mulighet til å holde oversikten over avfallsstrømmene dine til enhver tid!

Som kunde av Retura Østfold har du fri tilgang til denne løsningen.

Fordelene for deg som kunde;

  • Velg periode du ønsker rapport for
  • Bedre inndeling ang sorteringsgrad (deponi, energi- / materialgjenvinning)
  • Online-oppdatering av rapporten (er varen veid inn, ligger det tilgjengelig i web-rapporten omgående)
  • Mulighet for skreddersydde løsninger.

Klikk her for å komme til miljøregnskapet

Ta kontakt med oss for nytt brukernavn og passord.


Eksempel: