Rapportering

Våre rapporter gir deg full kontroll på innsamlede avfallmengder og kostnader.

Rapportene kan gjøres tilgjengelige via vårt webbaserte miljøregnskap iBalanse.

Du får tildelt egen påloggingsinformasjon og kan enkelt og greit laste ned dine rapporter, når og hvor det passer deg.

Klikk på ikonet til venstre.