Storsekker

Størrelse: 1 – 2 m³

Hva kan kastes i sekken?
• Hageavfall
• Murstein
• Gipsrester (ikke hele plater)
• Glass
• Trevirke
• Badeinventar
• Annet restavfall

NB! Dette kan ikke kastes i sekken!
• Farlig avfall – Olje, maling, lim, lakk, løsemidler, plantevernmidler, andre
kjemikalier eller brann-/eksplosjonsfarlige materialer.
• Blybatterier.
• Asbestholdige materialer.
• Våtorganisk avfall – Matavfall
• Risikoavfall – Sprøyter og/eller annet medisinsk avfall.
• Bildekk
• Hvitevarer

Overtredelse vil medføre gebyr.

Ta kontakt med oss om du er i tvil69 88 79 59

Privatkunder kan bestille henting av storsekk her
Næringskunder må bestille på askim@retura.no / 69 88 79 59