Storsekker

Størrelse: 1 – 2 m³

Bruksområde: hageavfall, murstein, gipsrester (ikke hele plater), glass, trevirke, annet restavfall.

Hva kan kastes i sekken?
• Hageavfall
• Murstein
• Gipsrester (ikke hele plater)
• Glass
• Trevirke
• Badeinventar
• Annet restavfall

NB! Dette kan ikke kastes i sekken!
• Farlig avfall – Olje, maling, lim, lakk, løsemidler, plantevernmidler, andre
kjemikalier eller brann-/eksplosjonsfarlige materialer.
• Blybatterier.
• Asbestholdige materialer.
• Våtorganisk avfall – Matavfall
• Risikoavfall – Sprøyter og/eller annet medisinsk avfall.
• Bildekk
• EE avfall (elektrisk og elektronisk avfall)
• Hvitevarer

Overtredelse vil medføre gebyr.

Ta kontakt med oss om du er i tvil – 69 88 79 59

Henting av storsekk hos kunde
• Vei til hentested må være egnet for stor kranbil (26 t)
• Hindringer i tilknytting til vei må fjernes (lave greiner og busker)
• Sekken kan stå maks 10 m fra stedet der kranbilen kan stå.
• Sekker med brannfarlig avfall må ikke plasseres inntil husvegg.
• Avfall skal ikke være over kanten på sekken.

Bestilling av storsekk