Storsekker

Størrelse: 1 – 2 m³

Bruksområde: hageavfall, murstein, gipsrester (ikke hele plater), glass, trevirke, annet restavfall.

NB! Dette kan ikke kastes i sekken:

  • Farlig avfall – olje, maling, lim, lakk, løsemidler, plantevernmidler, andre kjemikalier eller brann-/eksplosjonsfarlige materialer
  • Asbestholdige materialer
  • Våtorganisk avfall – matavfall
  • Risikoavfall – sprøyter og/eller annet medisinsk avfall
  • Bildekk
  • EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall)
  • Hvitevarer

 

Bestilling av storsekk (skjema lagres og sendes til oss per mail) eller ring oss på tlf: 69 88 59 79.