Komprimator

Komprimator forenkler avfallshåndteringen din når du har store avfallsmengder og reduserer antall transporter.

Størrelse: 10 – 20 m³

Bruksområde: bl. a. restavfall, papp, plast