Leie container – næringskunder

Åpen liftcontainer
ReturaСontainer 10 m3
Typisk villacontainer. Egner seg til rydding av kjeller, loft, garasje og til hageavfall. Denne passer også til byggeplasser.
Størrelse: 5 - 15 m³
Fotavtrykk: ca. 4 x 2 m.
Bruksområde: Hageavfall, plast, metaller, restavfall og treverk.


Lukket liftcontainer

Låsbar container som tømmes direkte med komprimatorbil eller liftbil. Containeren kan enten benyttes til brennbart avfall eller som ren papir/papp-container. Velegnet til langtidsleie og stabilt avfallsvolum med lav romvekt.
Størrelse: 8 - 15 m³
Fotavtrykk: ca. 4 x 2 m. 
Bruksområde: Gips, papp, hageavfall, plast, metaller, restavfall og treverk.


Krokcontainer

Størrelse: 22 - 45 m³
Bruksområde: En container til større mengder avfall. Perfekt til bruk ved restaurering , modernisering og riving av hus.


Miljøcontainer

Miljøcontainere fungerer som oppbevaringsstasjoner der man kan sortere og avlåse farlig avfall.
Størrelse: fra 1,5m x 3m, og oppover. Produseres etter behov.
Bruksområde: Oppbevaring av farlig avfall

Bestill container