Miljøcontainer

En miljøcontainer er en låsbar container hvor man kan innrede kildesortering for farlig avfall. Containerne er godt egnet for oppbevaring og transport. Containerne leveres etter kundens behov og ønsker. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

Dette er miljøcontaineren vi bruker på Stegen Avfallsanlegg.

Utstyr som er i bruk: (fra venstre)
Fat til spraybokser
IBC til maling/lim/lakk
Rød boks (delvis skjult) til småbatterier
Egen boks til fugeskum
Blåkasse (delvis skjult) til mindre oljebeholdere
Pallekarm (helt skjult) til gassbeholdere
Pallebur til ee-avfall
Pallekarm til bilbatterier (blyakkumulatorer)
Pallekarm (delvis skjult) til brannslukningsapparater
Lysstoffrørkasse til lysstoffrør