Pallebur

Størrelse: 1,5 m³

Bruksområde: transport og lagring av eksempelvis EE-avfall

Disse kan stables og slås sammen.