Annet utstyr

Plastreturstativ


Returplaststativ for 240 liter knytesekk.
Bredde x Dybde : 43 x 44 cm.  Høyde i front: 112 cm

Asbestsekk

Dette er den nye måten å pakke, transportere og deponere asbest og andre former for farlig avfall på. Denne asbestbagen er testet og godkjent etter FNs anbefalinger for transport og oppbevaring av ”Emballeringsgruppe III”, solid farlig gods. Sekkene har støvtette sømmer, og en innersekk (liner).

Sekkene finnes i størrelsene:

• Medium: 1 m³, 90 x 90 x 120 cm  – godkjent etter UN2590. Maksimal vekt er 1250 kilo. 
• Stor: 1,5 m³, 250 x 150 x 40 cm – denne er spesielt beregnet for hele asbestplater, for eksempel eternitt-takplater.
Maksimal vekt er 1000 kg. 

Asbest er ikke miljøfarlig ved oppbevaring, men det er helseskadelig ved håndtering. Asbest finnes i ulike bygningskomponenter, men i uskadet form vil normalt sett ikke asbestfibrene løsne og være farlige. Ved riving og rehabilitering av bygninger løsner asbestfibren – og asbest er i denne formen helseskadelig. Asbest må derfor pakkes i forskriftsmessig plastemballasje og leveres til godkjent deponi.