Annet utstyr

Asbest sekk

Dette er den nye måten å pakke, transportere og deponere asbest og andre former for farlig avfall på. Denne asbestbagen er testet og godkjent etter FNs anbefalinger for transport og oppbevaring av ”Emballeringsgruppe III”, solid farlig gods. Sekkene har støvtette sømmer, og en innersekk (liner).

Sekkene finnes i størrelsene:

• 1 m3, 90X90X120M2  – godkjent etter UN2590 Artikkelnr: SSS-56387
• 1,5 m3, 250x150x40cm – denne er spesielt beregnet for hele asbestplater, for eksempel eternitt-takplater. Artikkelnr: SSS-56388

Asbest er ikke miljøfarlig ved oppbevaring, men det er helseskadelig ved håndtering. Asbest finnes i ulike bygningskomponenter, men i uskadet form vil normalt sett ikke asbestfibrene løsne og være farlige. Ved riving og rehabilitering av bygninger løsner asbestfibren – og asbest er i denne formen helseskadelig. Asbest må derfor pakkes i forskriftsmessig plastemballasje og leveres til godkjent deponi.

 

Fat

Størrelse:  209 liter

Bruksområde: flytende organisk avfall (frityrolje m.m.), oljefilter

 

 

 

Komprimator

Komprimator forenkler avfallshåndteringen din når du har store avfallsmengder og reduserer antall transporter.

Størrelse: 10 – 20 m³

Bruksområde: bl. a. restavfall, papp, plast

 

Lysstoffrørkasse

Dette er trekasser som er spesielt utviklet for innsamling og transport av lysstoffrør. Disse kan stables.

Størrelse: 1,1 m³

Bruksområde: innsamling og transport av lysstoffrør med lengde inntil 180 cm.

 

Pallebur

Størrelse: 1,5 m³

Bruksområde: transport og lagring av eksempelvis EE-avfall

Disse kan stables og slås sammen.

 

Storsekker

Størrelse: 1 – 2 m³

Bruksområde: hageavfall, murstein, gipsrester (ikke hele plater), glass, trevirke, annet restavfall.

NB! Dette kan ikke kastes i sekken:

  • Farlig avfall – olje, maling, lim, lakk, løsemidler, plantevernmidler, andre kjemikalier eller brann-/eksplosjonsfarlige materialer
  • Asbestholdige materialer
  • Våtorganisk avfall – matavfall
  • Risikoavfall – sprøyter og/eller annet medisinsk avfall
  • Bildekk
  • EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall)
  • Hvitevarer

Bestilling av storsekk (skjema lagres og sendes til oss per mail) eller ring oss på tlf: 69 88 59 79.