Slam- og spyletjenester

Vi tilbyr slam- og spyletjenester innen følgende områder:

  • Septik
  • Renseanlegg
  • Sandfang (alle størrelser og fasonger)
  • Alle typer flytende/godt fuktige masser
  • Lensing av kjellere
  • Oljesøl og annen forurensning
  • Slam og fettavskillere
  • Oppspyling av tette rør
  • Vasking av tanker

Kontakt oss på e-post eller telefon 69 88 79 59