Avfall og sortering

Håndtering, behandling og planlegging innen avfallsbransjen er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap.

Retura Østfold AS kombinerer høy avfallskompetanse med unik lokalkunnskap. Dette sikrer våre kunder de rette avfallsløsningene – som tar hensyn til både miljø og økonomi.

Verdien av smart avfallshåndtering kan være stor, man sparer både tid, plass og penger.
Retura Østfold AS legger til rette for at våre kunders avfallsløsning tar hensyn til miljøet og tilfredsstiller myndighetenes krav. Sortert avfall som kan gjenvinnes er rimeligere å levere enn usortert avfall, som må etterbehandles. Retura Østfold AS ønsker å tilrettelegge for sortering lokalt der avfallet oppstår. Det er faktisk penger å spare på å vise litt omtanke for miljøet.

Retura Østfold AS er en totalleverandør av all avfallshåndtering og hjelper gjerne bedriften til å nå sine miljømål. Dette gjelder både på generelt grunnlag og når det kommer til farlig avfall og deklarering. Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Retura Østfold AS er sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøledelsesstandarden ISO 14001.
Kort sagt, vi vet hvordan vi kan hjelpe deg og miljøet på beste måte!