Kurs i varme arbeider

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider har et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Med varme arbeider menes arbeide hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.

Varighet: Kursnormen krever at kursene skal være av ca. 7,5 timers varighet, inkludere en slokkeøvelse og skal føre til et sertifikat utstedt av Norsk brannvernforening.

Kursholder: Tor Inge Gjerstad, som er godkjent instruktør for sertifisering i brannvern ved utførelse av varme arbeider. Tor Inge har bakgrunn som frivillig brannmann i 11 år og har jobbet i avfallsbransjen siden 2016.

Følgende emner blir gjennomgått:
– Varme arbeider som brannårsak.
– Brannteori.
– Brann og brannslukking.
– Valg av slukkemidler.
– Førstehjelp ved brannskader.
– Aktuelle lover, forskrifter og regler.
– Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid.

Sertifiseringens gyldighet: 5 år.

Praktisk informasjon: Kurset avsluttes med en teoretisk eksamen. Ved bestått eksamen, mottar hver av deltagerne et digitalt sertifikat for varme arbeider. Retura Østfold AS sørger for alt nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset.

Krav til forkunnskaper: Kurset holdes på norsk, men kursmateriell og eksamen er tilgjengelig på flere språk.

Kurssted: Fortrinnsvis holdes kurset hos Retura Østfold AS i Skiptvetveien 85, men kan også holdes hos kunde.

Kurs avholdes på forespørsel.
Max antall deltakere per kurs: 25 deltakere.