Sikkerhetsmakulering

Unngå at konfidensiell informasjon kommer på avveie!

Vi håndterer sikkerhetsmakulering på en trygg og forsvarlig måte. Vi tilbyr en komplett løsning med innsamlingsutstyr, transport og makulering.

Beholdere for konfidensielt materiale er utstyrt med slisse for innkast og låst lokk. Disse finnes i 140 liters størrelse.

Vi tilbyr fast tømming eller ved behov. Vi har også åpent for innlevering av materiale for sikkerhetsmakulering mellom 09:00 og 15:00.
Ved større leveranser er det en fordel om vi blir kontaktet på forhånd. Dette for å sikre at vi har kapasitet og personell på plass ved mottak.

Kontakt oss på e-post eller tlf 69 88 79 59 for et tilbud.