Landsbruksplast

    

Hva kan leveres?
Storsekk av polypropylen. Alle tomme PP-sekker (storsekker/bigbag) fra landbruk, industri og fiskeri. Innersekk av LDPE og yttersekk kan leveres sammen. Yttersekken skal være av materialet «Polypropylene 05». Rundballefolie, fiberduk, solfangerfolie og plansilofilm

Krav
Må være rene og uten sjenerende lukt.
Skal ikke inneholde produktrester, farlig avfall, metaller og annet som kan skade personer, miljø og/eller maskiner.
Må ikke blandes med andre plasttyper og materialer som f.eks. hardplast, presenninger eller plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater.
Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling
Løst i sekker, komprimator, krokkasser, mindre pressede baller eller i containere som tømmes med liftbiler eller krokbiler.

Behandling
Varen kontrolleres visuelt. Etter dette blir den presset og sendt til gjenvinning.

Gjenvinning
Nye plastprodukter som poser, sekker og plastfilm.

Ytterligere informasjon
Dersom leveransen er blandet med andre plastavfallstyper eller det er forurenset med jord og plantematerialer vil lasset bli nedklassifisert til restavfall.