Matavfall

 

 Hva kan leveres?
Rent matavfall som kjøtt, fisk, frukt, grønnsaker, bakevarer, kaffe og lignende. Hovedsakelig matavfall fra storhusholdning, matvareforretninger og næringsmiddelindustrien.

 Krav
Må være fri for bestikk, servietter o.l.
Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner

Innsamling
Oppsamling i 140 liter og 240 liter beholdere med innersekk. Transporteres med skapbil eller komprimatorbil.

Behandling
Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Leveres til biogassanlegg, kompostering- eller forbrenningsanlegg. Vask av beholdere dersom det ikke benyttes innersekk.

Gjenvinning
Er råstoff til produksjon av biogass, hvor resten blir benyttet til jordforbedring. Ved kompostering blir det til ny matjord. Ved forbrenning har matavfall ingen brennverdi, så nytteverdien går tapt.

Ytterligere informasjon
Hentes minimum én gang per uke. Bør oppbevares kjølig.
Det er forbud mot bruk av matrester til dyrefôr.
Behandling/gjenvinningsordning varierer i de ulike landsdelene.
Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.