Matavfall

 

Retura Østfold tar et solid miljøgrep!

Matavfall vi innhenter fra våre kunder benyttes til biogassproduksjon, noe som gir drivstoff til kjøretøy, samt næring til bondens jorder. Dagens løsning for innsamling av matavfall innebærer bruk av plastprodukter, noe som resulterer i mikroplast i naturen og dermed er et stort miljøproblem.

Derfor innfører vi nå nedbrytbare sekker og poser. Ved å gjøre dette grepet vil både de økonomiske og miljømessige kostnadene reduseres. Det er ingen ekstra kostnad for deg som kunde!

Ta kontakt med vårt ordrekontor for ditt behov og bestilling. Vi er behjelpelige med ytterligere informasjon og løsninger!

 Hva kan leveres?
Rent matavfall som kjøtt, fisk, frukt, grønnsaker, bakevarer, kaffe og lignende. Hovedsakelig matavfall fra storhusholdning, matvareforretninger og næringsmiddelindustrien.

 Krav
Må være fri for bestikk, servietter o.l.
Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner

Innsamling
Oppsamling i 140 liter beholdere med innersekk. Transporteres med skapbil eller komprimatorbil.

Behandling
Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Leveres til biogassanlegg, kompostering- eller forbrenningsanlegg. Vask av beholdere dersom det ikke benyttes innersekk.

Gjenvinning
Er råstoff til produksjon av biogass, hvor resten blir benyttet til jordforbedring. Ved kompostering blir det til ny matjord. Ved forbrenning har matavfall ingen brennverdi, så nytteverdien går tapt.

Ytterligere informasjon
Hentes minimum én gang per uke. Bør oppbevares kjølig.
Det er forbud mot bruk av matrester til dyrefôr.
Behandling/gjenvinningsordning varierer i de ulike landsdelene.
Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.