Matavfall

Emballert og uemballert matavfall (som frukt, grønt, kjøtt o.l.). Dette gjenvinnes som biogass eller går til kompostering.

Over halvparten av det våtorganiske avfallet kommer fra industri, fiskeri- og fiskeoppdrettsnæring.

Våtorganisk avfall kan brukes til bl.a. fôrproduksjon, kompost og energigjenvinning.