Oljefiltre

  

  Hva kan leveres?
Brukte filtre som inneholder smøreolje fra biler, motorer, hydraulikksystemer o.l. Brukte dieselfiltre som er tømt for drivstoff.

  Krav
Må ikke blandes med bensin- eller luftfilter
Det må ikke kastes andre elementer som f.eks. støtdempere, fast oljeavfall, hansker o.l. i oppsamlingsenheten. 
Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling
Oppsamling i stål- eller plastfat med lokk. Fat byttes og transporteres med ADR skapbil.

Behandling
Kvalitetskontroll ved mottaksanlegg. Lagres for samtransport til godkjent destruksjon.

Gjenvinning
Olje og innvendig filter brennes og benyttes til energigjenvinning. Metallet går til materialgjenvinning og er råstoff til nye metallprodukter.

Ytterligere informasjon
Omfattes av «Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)» ref. Kapittel 11 "Farlig avfall".
Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.
Det anbefales at oljefiltrene settes for avrenning til spilloljetank eller fat før de legges i eget fat, da vekten det betales avgift for reduseres (ca. 25 % av filterets vekt er olje).

Ingen særlige risikoforhold.