Glass- og metallemballasje

  Hva kan leveres?
Alt av klare og fargede glassflasker eller annen emballasje brukt til næringsmidler, eks. syltetøyglass, vin-, øl- og brusflasker. Metallemballasje som hermetikkbokser, brus- og ølbokser.

  Krav
Må være rene og tomme.
Må ikke være innblandet med keramikk, porselen, krystall, drikkeglass, peisglass eller ildfaste former.
Må ikke inneholde glass fra kjemisk eller farmasøytisk industri, sykehus og lignende.
Må ikke ha inneholdt farlig avfall som f.eks. maling, lim, lakk, plantevernmidler og lignende.
Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling
Oppsamling i beholder eller container. Behandlingsutstyr hos kunde kan være glassknuser, men da må knust glass leveres separat til gjenvinner.

Transporteres med skapbil, komprimatorbil, lift- eller krokbil.

Behandling
Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Omlastes for lagring og videretransport til gjenvinner.

Gjenvinning
Benyttes til materialgjenvinning. Glass er råstoff til produksjon av nytt glass, Glasopor skumglass og Glava isolasjon. Metall er råstoff til nye metallprodukter som sykler, hermetikkbokser, spiker og skruer.

Ytterligere informasjon
Når det brukes kildesortert glass i glassproduksjon, spares 20 % energi.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.