Glass- og metallemballasje

Glass- og metall­emballasje, returflasker/-bokser uten pant.
Rengjort glass og metall gjenvinnes til nytt glass og metall.

Glassavfall kan være emballasjeglass, flasker o.l. Glass- og metallemballasje kan samles inn sammen.

Dersom glasset er samlet inn sammen med metall så sorteres metallet ut først og separeres i aluminium og jern før gjenvinning.

Returglass brukes som råstoff i produksjon av nytt glass. Dette sparer store mengder energi. Glass gjenvinnes også til ulike produkter, bl.a. glassull, glassbetong og skumglass.