Jern og metall

Jern og annet metall gjenvinnes til nytt metall som f.eks. armeringsjern.

Metall egner seg godt for gjenvinning. Mange typer metall kan smeltes om mange ganger og beholde en tilfredstillende kvalitet. Dette sparer råstoff og energi. De vanligste skrapmetallene er jern, kobber, aluminium, sink, bly, tinn, nikkel, krom og legeringer av disse.

Metallavfall leveres til fragmentering, dvs. opphugging i små biter. Ikke-metallisk materiale; plast, gummi, tekstiler, treverk skilles ut. Ulike metaller separeres og smeltes om/gjenvinnes til nye produkter. Bruk av returmetall som råstoff i produksjon av nytt metall krever vesentlig mindre energi. F.eks. er energibehovet ved omsmelting av aluminium bare 5% av det produksjon av nytt metall krever.

Husk: Metallavfall må være fritt for spesialavfall og EE-avfall, og ikke inneholde for mye ikke-metallisk materiale.