Isolasjon

  

Hva kan leveres?
Alt av mineralull, glassvatt, steinull for eksempel Glava og Rockwool.

Krav
Ikke EPS og XPS-isolasjon (Isopor)
Ikke cellegummi eller polyetylenmatter (PE-skummatter)
Må ikke være innblandet med andre avfallsfraksjoner

Innsamling
Oppsamling i container eller i sekker/bigbags.
Container tømmes med lift- eller krokbil. Sekker hentes med skapbil eller kranbil.

Behandling
Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg. Mellomlagres og samlastes for transport til godkjent deponi.

Gjenvinning
Deponeres.

Ytterligere informasjon
Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Særlige risikoforhold
Mineralull (steinull, glassvatt) kan lett avgi fiber/støv, og kan ofte være sterkt irriterende for slimhinner i øyne, luftveier og for ømfintlig hud.