Klar og farget plastfolie

Hva kan leveres?
All klar og farget plastfolie fra emballasje merket med symbol 04 PELD. Emballasjefolie, strekkfilm, krympeplast, bobleplast, byggeplast, poser og sekker.

Krav
Må være tørr, ren og fri for andre plastkvaliteter.
Ikke stroppebånd, isopor, papp og lignende.
Ikke «knitreplast».
Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling
Oppsamling i 240 l perforerte sekker, container eller komprimator.Behandlingsutstyr hos kunde kan også være emballasjepresse. Transporteres med skapbil, komprimatorbil, lift- eller krokbil.

Behandling
Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Presses i baller for lagring og videretransport til gjenvinner.

Gjenvinning
Benyttes til materialgjenvinning. Plasten vaskes og smeltes til granulat som benyttes som råstoff til produksjon av nye plastprodukter, f.eks. bæreposer og søppelsekker.

Ytterligere informasjon
En kilo granulat (folie) som gjenvinnes, tilsvarer 2 kilo råolje.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.