Vinduer med PCB

  

Hva kan leveres?
Norske isolerglassruter som inneholder PCB (Polyklorerte bifenyler). Gjelder isolerglassruter produsert fra 1965 og frem til 1975. Gjelder også importerte ruter frem til og med 1979.

Krav
Må leveres hele og sprekker skal tapes.
Må være fritt for isolerglassruter merket Thermopane, vindusruter med klorparafin (produsert fra 1975 frem til 1990) og vindusruter med ftalater (produsert fra 1990 til 2005).
Enkle og koblede vinduer, norske isolerglassruter produsert etter 1975 og utenlandsprodusert etter 1980, skal ikke innblandes i leveransen.
Må ikke være innblandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling
Kryss-spikres stående på pall eller leveres i egne bur eller stativ. Årstall og leverandør skal skrives på rutene med tusj. Transporteres med skapbil.

Behandling
Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg. Omlastes eller transporteres direkte til godkjent mottak. PCB-holdige isolerglassruter sendes kun til anlegg som har særskilt tillatelse til mottak av denne type farlig avfall. Her blir rutene visuelt kontrollert, før vinduene demonteres. Alt PCB-holdig avfall blir sendt til destruksjon.

Gjenvinning
Materialgjenvinning av glass som ikke er befengt med PCB-holdig materiale. Energigjenvinning, hos godkjent forbrenningsanlegg, av trerammer med spor av PCB.

Ytterligere informasjon
Returordning regulert i Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) ref. Kapittel 14. Kasserte PCB-holdige isolerglassruter.
PCB-holdige isolerglassruter er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) ref. Kapittel 11 Farlig avfall.
Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter.
Det er forseglingslimet som inneholder PCB.
Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Særlige risikoforhold
PCB er miljøgifter, oppført på miljømyndighetenes prioritetsliste.