Blandet papir, papp og kartong

 

  Hva kan leveres?
Alt av rent papir, bølgepapp, brunt papir, massiv papp og kartong.

  Krav
Må være fri for våtsterke kvaliteter, drikkebeger og drikkekartong.
Ikke plastbelagt papir, tørkepapir, servietter, matpapir og gavepapir.
Lagres tørt – maks 10 % fuktinnhold.
Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling
Oppsamling i beholder, bur, container eller komprimator. Behandlingsutstyr hos kunde kan også være emballasjepresse eller rullekomprimator.
Transporteres med skapbil, komprimatorbil, lift- eller krokbil.

Behandling
Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Sorteres i ulike papirkvaliteter. Presses i baller for lagring og videretransport til papirfabrikk.

Gjenvinning
Benyttes til materialgjenvinning. Er råstoff til produksjon av nye papir- og papprodukter.

Ytterligere informasjon
Ett tonn returpapir tilsvarer i ny papirproduksjon, råstoff fra 14 trær.
Pris reguleres etter Euwid-indeksen.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelser, f.eks. ved feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.