EE-avfall / Renas

EE-avfall – elektriske og elektroniske artikler – miljøsaneres og de ulike bestanddeler gjenvinnes.

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) er betegnelsen på alt avfall det har gått strøm igjennom. Mange EE-produkter inneholder skadelige stoffer som kadmium, kvikksølv, PCB og klor/brom-forbindelser. Derfor er det svært viktig at dette avfallet skilles fra annet avfall slik at det kan håndteres forsvarlig.

 

Hvitevarer regnes inntil videre som en egen avfallstype. Disse kan leveres til butikk eller gjenvinningsstasjon.

Ren kabel/ledning leveres som egen avfallstype. Dette godtgjøres etter vekt og kvalitet.

EE-avfall sorteres i 3 hovedgrupper: hvitevarer, elektronikk/brunevarer og næringselektro (belysning, oppvarming og innstallasjon).

Produktene demonteres manuelt. Miljøskadelige komponenter f.eks. PCB-kondensatorer og kvikksølvbrytere sendes til destruksjon. Metall blir gjenvunnet (finnes f.eks. i brukt kabel).