Vinduer med klorparafin

Hva kan leveres?
Gjelder isolerglassruter produsert i Norge fra 1975 frem til 1990, og importerte ruter mellom 1980 og 1989.

Krav
Må leveres hele og sprekker skal tapes.
Må være fritt for PCB-holdige isolerglassruter (produsert fra 1965 frem til 1975) og vindusruter med ftalater (produsert fra 1990 til 2005).
Enkle og koblede vinduer skal ikke innblandes i leveransen.
Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling
Kryss-spikres stående på pall eller leveres i egne bur/stativ. Årstall og leverandør skal skrives på rutene med tusj. Leveres hele (sprekker må tapes). Transporteres med skapbil.

Behandling
Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg. Omlastes eller transporteres direkte til godkjent mottak. Klorparafinholdige isolerglassruter sendes kun til anlegg som har særskilt tillatelse til mottak av denne type farlig avfall. Her blir rutene visuelt kontrollert, før vinduene demonteres. Alt klorparafinholdig avfall blir sendt til destruksjon.

Gjenvinning
Materialgjenvinning av glass som ikke er befengt med klorparafinholdig lim. Energigjenvinning hos godkjent forbrenningsanlegg av trerammer med spor av klorparafin.

Ytterligere informasjon
Klorparafinholdige isolerglassruter er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til Avfallsforskriften kapittel 11.
Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter.
Det er forseglingslimet som inneholder klorparafiner.
Feilsortering av isolerglassruter kan medføre høye sorteringstillegg.
Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Særlige risikoforhold
Klorparafin er en miljøgift.