Dekk

  Hva kan leveres?
Alle typer dekk med og uten felg fra personbil, lastebil, traktor, luftfylte industridekk, tilhengerdekk og motorsykkeldekk.

  Krav
Kan ikke inneholde transportbånd, gummibelter fra maskiner samt skytematter.
Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling
Oppsamling hovedsakelig i lift- eller krokcontainer. Kan også lagres på pall eller i bur.
Transporteres med liftbil, krokbil eller skapbil.

Behandling
Dekk leveres til sentralmottak for sortering, mellomlagring og videre transport til sluttbehandling. Dersom dekk leveres med felg, vil felgen bli tatt av og levert til materialgjenvinning.

Gjenvinning
Materialgjenvinnes til nye gummiprodukter eller energigjenvinnes. Noen dekk benyttes til gjenbruk og re-gummiering. Lastebildekk benyttes til produksjon av skytematter. Noe blir kvernet og blir gummigranulat som underlag på idrettsbaner. Det meste kvernes og benyttes som brensel i sementindustrien da det har samme brennverdi som kull.

Ytterligere informasjon
Alle dekk bortsett fra sykkeldekk er omfattet av deponiforbudet ref. Avfallsforskriften kapittel 9.
Dekk er omfattet av en returordning som er regulert i kapittel 5.
Retursystemet for innsamling og gjenvinning av gummidekk, er administrert av selskapet Norsk Dekkretur AS.
Dersom dekk er montert på felg, tilkommer et gebyr.
Gebyr vil også bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.