Dekk

Bildekk består av ulike gummiblandinger, men inneholder også noe tungmetaller og organiske miljøgifter. Kasserte dekk kan leveres til forhandler eller på gjenvinningsstasjoner.

Dekkene kan ombrukes som de er, eller de blir kvernet til granulat av forskjellig størrelser avhengig av til hvilket formål de skal brukes. Dekk brukes for eksempel til underlag for veier, til støyvoller mot veier og bebyggelse. Store anleggsdekk går til bryggefendere langs vår langstrakte kyst. Vi har for lite slike dekk, og må derfor supplere med anleggsdekk fra Sverige for å dekke etterspørselen.

Vi tar også imot brukte dekk, med og uten felger. Ta kontakt med oss for priser for denne tjenesten.