Betong uten armeringsjern

 

  Hva kan leveres?
Alt av betongkonstruksjoner uten armeringsjern.

  Krav
Ikke armert betong.
Ingen forurensning i hverken materiale eller overflate.
Ikke innblandet med fremmedelementer.
Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling
Oppsamling i containere.
Transporteres med lift- eller krokbil.

Behandling
Kvalitetskontroll ved ankomst på mottaksanlegg. Knuses.

Gjenvinning
Benyttes til materialgjenvinning. Knust betong uten forurensning kan disponeres uten tillatelse etter forurensningsloven. Forurenset betong må leveres til et godkjent mottak.

Ytterligere informasjon
Omfattes av forurensningsforskriften ref. Kapittel 2
«Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider».

Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering eller forurensning.

Ingen særlige risikoforhold.

Ubehandlet betong og rest-betong anses å være rene masser og kan leveres uten prøvetaking. Egenerklæringsskjema (vedlegg A)  leveres sammen med disse massene.

Betong med maling, puss eller fugemasser kan inneholde forurensninger.

For slik betong  det dokumenteres at massene har forurensninger med konsentrasjoner lavere enn normverdier (vedlegg B) for å kunne defineres som rene.

  • Betong med maling, puss eller fugemasse må testes for PCB (-1980) og tungmetaller (-1970).
  • Dersom det foreligger en miljøsaneringsbeskrivelse som tilsier at massene er rene er dette tilstrekkelig dokumentasjon.
  • Betongmasser som leveres må i tillegg være fri fra innblanding av annet avfall (gips, plast, jord etc.).
  • Kontakt oss på telefon 69 88 79 59 ved spørsmål.