Papir og papp

Papir, brev-/kontorpapir, aviser, tidsskrift, reklame, brosjyrer o.l. gjenvinnes til nytt papir.

Vi tilbyr næringslivet egne innsamlingsesker/-beholdere som medarbeiderne kan kaste brukt kontorpapir i. Spør oss om løsninger og pris. Vi gir tilbud på henting og behandling av dette avfallet til videre gjenvinning.

Papp, bølgepapp, kartong gjenvinnes til ny papp.

Alle som genererer mer enn 250 kg kassert brun papiremballasje er pålagt av myndighetene å ta vare på, sortere og levere dette til gjenvinning. I hovedsak dreier dette seg om: brunt papir, bølge- og massivpapp og sekker og poser av kraftpapir. Papp- og papiravfall kan gjenvinnes til nye papp- og papirprodukter.

Vi tilbyr næringslivet å hente og behandle dette avfallet til videre gjenvinning.

Bedriftskunder som leverer ren og sortert papp fri for fremmedlegemer som f.eks. plast og isopor kan oppnå gunstige avtaler.

Ta kontakt for å få et godt tilbud.