Lysstoffrør og sparepærer

  

  Hva kan leveres?
Alle typer lysstoffrør og sparepærer.

  Krav
Må ikke knuses.
Leveres uemballert i egnet oppsamlingsutstyr.
Må ikke være blandet med andre avfallstyper.

Innsamling
Oppsamling i eske, hylse, beholder, bur eller fat.
Transporteres med skapbil.

Behandling
Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg.
Omlastes for mellomlagring og videretransport til behandler for destruksjon.

Gjenvinning
Glass og metall benyttes til materialgjenvinning som råstoff til produksjon av nye produkter. Alle farlige stoffer, gass/kvikksølv blir forsvarlig destruert.

Ytterligere informasjon
Omfattes av «Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)» ref. Kapittel 11 «Farlig avfall» og EE-forskrift.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.
Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter.

Særlige risikoforhold
Må ikke knuses, for å unngå skadelig pulver og damp fra kvikksølv.