Takpapp

Hva kan leveres?
Takpapp og tjærepapp produsert etter 1960.

Krav
Må være fritt for takstein, isopor, isolasjon, plast og metall.
Ikke takpapp/ tjærepapp produsert før 1960.
Må ikke være innblandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling
Oppsamling i container. Transporteres med lift- eller krokbil.

Behandling
Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg.
Omlastes og transporteres til godkjent forbrenningsanlegg.

Gjenvinning
Energigjenvinning.

Ytterligere informasjon
Forskjellen på takfolie (som er farlig avfall) og takpapp ser du ved at pappen normalt har et lag med finknust stein på oversiden.
Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.
Ingen særlige risikoforhold.