Restavfall

Restavfall går i all hovedsak til energigjenvinning.

Usortert restavfall sorteres ved vårt anlegg i Askim.

Sortert restavfall . Går direkte til energigjenvinning, ikke noe behov for ytterligere sortering.

Ubrennbart restavfall som eksempelvis porselen, tegl o.l. fraktes til deponi.

Usortert restavfall må ikke inneholde våtorganisk avfall, farlig avfall inkl. PCB-vinduer, EE-avfall/hvitevarer eller bildekk. Det tas ekstra betalt ved feillevering av slike fraksjoner. Avfallet kan inneholde større/ubrennbare gjenstander. Avfallet sorteres ved vårt behandlingsanlegg og metall, papp m.m. tas ut for materialgjenvinning. Ved behov kvernes avfallet før sluttbehandling/energigjenvinning.

Energigjennvinning innebærer oppvarming av boliger, institusjoner og damp til industriformål.