Farlig avfall

Håndtering av farlig avfall

Felles for alt farlig avfall fra næringslivet er at det må deklareres elektronisk på Miljødirektoratets webportal www.avfallsdeklarering.no.

Har bedriften din farlig avfall og du har behov for å få levert dette til godkjent mottak kan dette gjøres hos Retura Østfold AS. Vi kan også hjelpe dere med å komme i gang, enten via telefon eller om dere kommer innom oss på Stegen i Askim.
Får å få opprettet en brukerprofil på www.avfallsdeklarering.no trenger du rettigheter til bedriften din på Altinn og tilgang til en epost når brukerprofilen etableres.

Mange synes elektronisk avfallsdeklarering er litt tungvint å bruke, særlig i starten. For å hjelpe kan Retura Østfold AS deklarere på vegne av alle våre kunder. Dette forutsetter at kunden gir oss fullmakt til å deklarere.

Ønsker du å gjøre dette selv, men synes det er vanskelig å finne riktige koder og avfallstyper har vi laget 3 forskjellige veiledere;

- farlig avfall, bygg og anlegg
- farlig avfall, verkstedindustrien
- farlig avfall, gårdsbruk

Ta kontakt med oss ved eventuelle spørsmål så bistår vi gjerne.

Informasjon om håndtering av potensielt smittefarlig risikoavfall

Retura Østfold AS er også mottaker av risikoavfall/smitteavfall.
Vi har gode løsninger og rutiner for nettopp denne typen avfall.

Felles for alt smittefarlig avfall er at det skal emballeres i UN-godkjent emballasje.
Det skal også følge en samledeklarasjon pr enhet. Kontakt oss for praktisk info!

Ihht «Avfallsforskriften kapittel 10» er smittefarlig avfall definert som:

«Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og/eller tilhørende forskning som inneholder levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner som er kjent for eller er antatt å kunne forårsake sykdom på mennesker eller andre levende organismer»

Egenerklæringsskjema (E-skjema).
Skjema for basiskarakterisering avfall til deponi.
Informasjon og veiledning til e-deklarering av farlig avfall.
Miljørapportering.
Veiledning E-deklarering av farlig avfall (Pdf).
www.avfallsdeklarering.no