Hardplast

Hva kan leveres?
Alt av hardplastemballasje som flasker, dunker, fat og tønner opp til 100 liter, plantebrett og potter, spann, brett og hylser.

Krav
Må være tomt, rent og tørt.
Ikke emballasje for farlig avfall merket med faresymbol eller brannfarlig.
Må være fritt for andre plastkvaliteter.
Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling
Oppsamling i sekker, beholder, på pall, bur eller container. Behandlingsutstyr hos kunde kan også være emballasjepresse. Transporteres med skapbil, lift- eller krokbil.

Behandling
Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Presses i baller for lagring og videretransport til gjenvinner.

Gjenvinning
Benyttes til materialgjenvinning. Sorteres i ulike kvaliteter (PP, HDPE, PE og PS). Vaskes, kvernes og smeltes om til regranulat, som benyttes som råvare til produksjon av nye plastprodukter f.eks. leker, verktøyesker, paller, avfallsbeholdere, rør, bøtter og møbler.

Ytterligere informasjon
CO2 utslipp reduseres med 2,7 kg per kilo gjenvunnet plastemballasje.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.