Asfalt

 

  • Retura Østfold AS tar imot alle typer av asfalt foruten tjæreasfalt.
  • Tjæreasfalt defineres som farlig avfall og må leveres og dokumenteres som farlig avfall i henhold til avfallsforskriften, kap. 11, vedlegg 1(vedlegg C).
  • Retura Østfold AS tar ikke imot oljegrus og lignende produkter.
  • Det stilles i utgangspunktet ikke krav til prøvetaking av asfalt, siden tjæreasfalt vanligvis har en meget karakteristisk lukt og kan avdekkes på den måten.
  • Det skal dog fylles ut egenerklæringsskjema (vedlegg A) hvor man forplikter seg til at det ikke leveres tjæreasfalt, oljegrus eller lignende produkter.
  • Asfalt som leveres skal heller ikke inneholde jord, treverk, metall eller annen forurensning.