Risikoavfall

Medisinrester, patologisk avfall, smitteavfall, sprøyter o.l. kan energigjenvinnes og brukes som fjernvarme.

Vi samler inn risikoavfall fra sykehus, aldershjem, legekontor, tannleger, apotek og dyreklinikker. Vi tilbyr også råd og veiledning i forbindelse med håndtering av risikoavfall.

 

 

Dette er risikoavfall:

  • smitteavfall (blodtilsølte bandasjer, kompress .ol.)
  • stikkende/skjærende (sprøyter, skalpeller, insulinpenner o.l.)
  • patologisk avfall (kroppsvev)
  • cytostatika avfall (cellegift o.l.)
  • medisinrester

Risikoavfallet deles ut innsamlingsemballasje som skal benyttes ved levering av risikoavfall.

Kunden sorterer avfallet i 3 grupper:

  1. smittefarlig
  2. stikkende/skjærende
  3. øvrig risikoavfall

Kunden fyller ut og signerer deklarasjonspapirer med opplysninger om innhold og avsender. Skjema festes utenpå emballasjen. Emballasjen lagres forsvarlig inntil avfallet hentes. I forbindelse med henting merker vi avfallet i henhold til opplysninger gitt på deklarasjonslappene. Avfallet transporteres og håndteres etter gjeldende avtaler og regler.