Risikoavfall

 

  Hva kan leveres?
Smitteavfall (blodtilsølte bandasjer, kompress .ol.)
Stikkende/skjærende (sprøyter, skalpeller, insulinpenner o.l.)
Patologisk avfall (kroppsvev)
Cytostatika avfall (cellegift o.l.)
Medisinrester

Innsamling
For å håndtere risikoavfallet deles det ut innsamlingsemballasje som skal benyttes ved levering av risikoavfall. Transporteres med varebil.

Kunden sorterer avfallet i 3 grupper:
smittefarlig - stikkende/skjærende - øvrig risikoavfall

Kunden fyller ut og signerer deklarasjonspapirer med opplysninger om innhold og avsender. Skjema festes utenpå emballasjen. Emballasjen lagres forsvarlig inntil avfallet hentes. I forbindelse med henting merker vi avfallet i henhold til opplysninger gitt på deklarasjonslappene. Avfallet transporteres og håndteres etter gjeldende avtaler og regler.

Gjenvinning
Medisinrester, patologisk avfall, smitteavfall, sprøyter o.l. kan energigjenvinnes og brukes som fjernvarme.

Ytterligere informasjon
Risikoavfall omfattes av deponiforbudet, ref. Avfallsforskriften kapittel 10.
Vi samler inn risikoavfall fra sykehus, aldershjem, legekontor, tannleger, apotek og dyreklinikker. Vi tilbyr også råd og veiledning i forbindelse med håndtering av risikoavfall.