Blandet plast

Hva kan leveres?
Alt av plastemballasje, myk og hard, f.eks. krympeplast, bobleplast og strekkfilm.

Krav
Må være fri for produktrester.
Må ikke ha inneholdt farlig avfall.
Må være fri for plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater.
Kan ikke inneholde PVC.
Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner eller har inneholdt farlig avfall.

Innsamling
Oppsamling i sekker, beholder, bur, container eller komprimator. Behandlingsutstyr hos kunde kan også være emballasjepresse.
Transporteres med lift- eller krokbil, skapbil eller komprimatorbil.

Behandling
Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Presses i baller for mellomlagring og videretransport til forbrenningsanlegg.

Gjenvinning
Benyttes til energigjenvinning.

Ytterligere informasjon
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse f.eks. ved feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.