Fett, vegetabilske oljer

  Hva kan leveres?
Frityrolje fra restauranter, spisesteder og kafeer. Brukt matolje og fett.

  Krav
Må være fritt for emballasje
Må ikke inneholde noe som ikke er frityrolje
Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner

Innsamling
Oppsamling i IBC beholder, 200 l fat eller i små kanner. Hentes med skapbil.

Behandling
Kvalitetskontroll ved mottakssted. Omlasting og videretransport til behandlingsanlegg/sluttbruker.

Gjenvinning
Materialgjenvinnes til biofyringsolje, biodiesel, teknisk olje eller biogass.

Ytterligere informasjon
Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.