Betong

Vi tar imot betong av alle typer, se under;

  • Ubehandlet betong og rest-betong anses å være rene masser og kan leveres uten prøvetaking. Egenerklæringsskjema (vedlegg A)  leveres sammen med disse massene.
  • Betong med maling, puss eller fugemasser kan inneholde forurensninger.
  • For slik betong  det dokumenteres at massene har forurensninger med konsentrasjoner lavere enn normverdier (vedlegg B) for å kunne defineres som rene.

  • Betong med maling, puss eller fugemasse må testes for PCB (-1980) og tungmetaller (-1970).
  • Dersom det foreligger en miljøsaneringsbeskrivelse som tilsier at massene er rene er dette tilstrekkelig dokumentasjon.
  • Betongmasser som leveres må i tillegg være fri fra innblanding av annet avfall (gips, plast, jord etc.).
  • Kontakt oss på telefon 69 88 79 59 ved spørsmål.