Leie container (Næringskunder)

Åpen liftcontainer

Typisk villacontainer. Egner seg til rydding av kjeller og loft, samt til hageavfall. Denne passer også til byggeplasser.

Størrelse: 5 – 15 m³

Bruksområde: restavfall, hageavfall, papp, plast, gips, metaller

LUKKET liftcontainer

Låsbar container som tømmes direkte i komprimatorbil. Containeren kan enten benyttes til brennbart avfall, eller som ren papir/papp-container. Velegnet til langtidsleie og stabilt avfallsvolum med lav romvekt.
Størrelse: 4,5 – 10 m³
Bruksområde: restavfall, papp, plast, gips, metaller

Krokcontainer

Størrelse: 22 – 41 m³
Bruksområde: En container til større mengder avfall.
Perfekt til bruk ved restaurering, modernisering og
riving av hus.

 

Miljøcontainer

Miljøcontainere fungerer som oppbevaringsstasjoner der man kan sortere
og avlåse farlig avfall.

Størrelse: 3-4,5 meter lengde, 1,9 meter bredde

Bruksområde: oppbevaring av farlig avfall

Bestill container