Nye sorteringskrav

Kravene til utsortering blir strengere fra 1. januar 2023.
Matavfallet skal ut av restavfallet, er din bedrift forberedt?

Fra 1. januar 2023 blir det innført strengere krav til utsortering av mat- og plastavfall. Dette gjelder husholdningslignende næringsavfall.

Vi har løsning for innsamling av matavfall – ta kontakt med oss for ditt behov!

Forskriften kan leses her

Kilde: Avfall Norge / Regjeringen