Innsamling av landbruksplast

Innsamlingskampanjen for landbruksplast er nå over – men fortsetter hos Retura på Stegen i Askim!

Dersom du ikke rakk å levere landbruksplasten lokalt, er det muligheter hos Retura på Stegen i Askim hele året. Husk at de samme sorteringsreglene gjelder der som når vi arrangerer innsamling av landbruksplast! Plast er i utgangspunktet en ressurs, men vanskelig å gjenbruke hvis det ikke er sortert som det skal. Din jobb som forbruker/næringsdrivende er å bidra til at det å gjenbruke plast i nye produkter blir mulig. Det gjør du ved å minimere plastforbruket, sortere plasten du bruker, og sørge for at plasten du leverer er ren. 

Sortèr i tre grupper:

  1. PP-sekk - storsekker – gjødselsekker - såkornsekker
  2. Rundballefolie
  3. Annen farget eller klar folie

Plasthylser/kanner er fraksjoner som helst ikke tas imot som plast, da de blir klassifisert som restavfall og går til forbrenning. Dette er nytt fra nå av. Se ellers sorteringsguide fra Grønt Punkt.

Plasten må være fri for jord, stein, nett, bindegarn og andre fremmedelementer. Garn/nett kan ikke leveres og skal ikke ligge inni plasten. Armert plast/presenning tas ikke imot. For at vi skal kunne fortsette dette innsamlingstilbudet, er det viktig at plasten sorteres riktig, og at ikke noe annet enn landbruksplast leveres! Dersom ikke plasten er av tilstrekkelig kvalitet vil den bli omklassifisert til restavfall og faktureres.

Retura tar for øvrig imot, og håndterer alt av avfall på Stegen i Askim. Ring dem gjerne på tlf. 69 88 79 59 dersom du har eventuelle spørsmål rundt håndtering av avfallet ditt.