Byggeprosjekt på Stegen

Vi står overfor en stor forvandling av områdene ved Stegen avfallsanlegg, og første etappe er unnagjort. Før jul støpte vi en gedigen betongplate på nesten 6000m2. Denne vil utgjøre hjertet i morgendagens avfallshåndtering hos oss.
Både Retura Østfold AS og IØR skal gjennomføre byggeprosjekter som på sikt skal sørge for at håndteringen av avfall i all hovedsak foregår under tak. Dermed vil blant annet flyveavfall og uønsket fugleaktivitet være historie på sikt.
Vi vil oppdatere utviklingen hos oss ettersom den skrider fram og veldig hyggelig at du følger oss.