Pukk

  • Rene steinmasser kan leveres uten prøvetaking, egenerklæringsskjema (vedlegg A)  leveres sammen med disse massene.
  • All stein skal være fri for jord, treverk, metall, asfalt, betong, eksplosiver og annen forurensning og det er en forutsetning at massene kan foredles til rene pukkprodukter.
  • Alunskifer tas ikke imot.
  • Radoninnhold skal være lavere enn 150 Bq/kg og konsentrasjonen av tungmetaller under normverdiene.
  • Betydelig andel stor stein (>1 meter) må avtales spesielt.